Vi är US Norr

Välkommen till Unga med Synnedsättning Norr

Unga med Synnedsättning Norr (US Norr) är ett självständigt distrikt inom Riksorganisationen Unga med Synnedsättning. Distriktens upptagningsområde består av regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.  

US Norr arrangerar några gånger om året olika aktiviteter för dig som är mellan 10 och 31 år och har en synnedsättning. Aktiviteterna brukar normalt vara under en helg men ibland arrangerar vi även endagsaktiviteter och ibland längre läger som sträcker sig upp emot fyra till fem dagar.  

Utöver aktiviteterna bedriver US Norr intressepolitiskt påverkansarbete på lokal och regional nivå. Syftet med detta är att bidra till ett mer jämlikt samhälle för ungdomar med synnedsättning. Det kan bland annat handla om utbildning, arbetsmarknad eller att jobba för mer tillgängliga utemiljöer. 

En grupp medlemmar sitter runt en eld inuti en samisk kåta. Det står termosar bredvid elden och det ligger snö på marken.

Bli medlem

För att bli medlem hos oss behöver du vara mellan 10 och 31 år och ha en synnedsättning på den grad att du inte får ta B-körkort.

Sex ungdomar står utomhus med buskar bakom sig. Tre av dem håller i vita käppar.
En ung kvinna står vid en minigolfbana och håller i en golfklubba medans hon siktar på en golfboll som ligger på marken. I bakgrunden finns andra personer och grönskande träd.